Hip Hop, Break Dance a další taneční kreace pro děti 6-11 let a Juniory.
Cvičení je plně v kompetenci trenérů tanečního studia.
Webové stránky taneční skupiny.