Jednorázová hra

V čase 8,00 – 15,00 hod.

200 Kč/h

V čase 15,00 – 21,00 hod.

250 Kč/h

Permanentky

Na minimálně 10 týdnů

10 % sleva dle časových pásem.

Možnost rezervovat pevnou hodinu každý týden.**

Na minimálně 10 týdnů

10 % sleva dle časových pásem.*

Možnost objednávky kurtu do 24 hodin předem na libovolnou volnou hodinu.**

*Platba za využití kurtu bude stržena ze zaplacené zálohy.
**Za nevyužití rezervace bude ze zálohy stržena polovina z příslušné hodinové sazby!